2019-2020 | ms-chvojenec

2019-2020

Průběžně budeme doplňovat divadélka.

Září

19.9.2019 od 9.00 hodin – divadelní představení – Neposlušná kůzlátka

20.9.2019 - Projektový den – logopedická pohádka

25.9.2019 od 8.30 – Masáže pro děti

30.9.2019 – Projektový den – Silák tlak – pokusy

Říjen

 2.10.2019 Masáže pro děti

 9.10.2019 Masáže pro děti

24.10.2019 Dýňování od 15.30 hod.

31.10. POHÁDKA o VELIKÉ ŘEPĚ od 10.30 hod.

Listopad

11.11.2019 - Projektový den – Světelná laboratoř

Prosinec

11.12. od 10.00 hod. vypouštění balonků s přáním Ježíškovi - zveme i všechny příznivce naší škoky :)

2020

17.2.2020 od 10.30 Jak se Honza rytířem stal a kolik řemesel se naučil - zveme i kamarády z obce a okolí

26.2.2020  Besídka pro rodiče, prarodiče

  6.3.2020  Vystoupení na Setkání žen

   8.4.2020  Velikonoční dílničky

2.6.2020 Pasování předškoláků od 15.30 hodin - ZRUŠENO - PASOVÁNÍ BUDE PŘEDEM OZNÁMENO, USKUTEČNÍ SE V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH A Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ BEZ PŘÍTOMNOSTI RODIČŮ, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Výlet:  zrušeno pořadatelem

 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz