Aktuálně o provozu v době koronaviru | ms-chvojenec

Školka v době koronaviru

Vážení rodiče,

 

vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19, Vás informujeme o pravidlech, kterými se naše mateřská škola řídí.

 

 • Do mateřské školy budou přijaty pouze děti, které rodiče přihlásili formou vyplněného dotazníku (nakupují se potraviny, připravují se hygienicko-bezpečnostní pravidla provozu).
 • Nezapomeňte při nástupu čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, bez něho nebude dítě vpuštěno!!!
 • Děti se budou předávat u hlavních dveří – zazvoníte na zvonku u kamery – Ne jak bylo původně plánováno vchodem do zahrady!
 • Počítejte s možným zdržením, u předávání dětí, přijďte s dostatečným předstihem.
 • Dejte, prosím, dětem do sáčku čistou roušku, kterou si děti uloží v šatně, pro případ mimořádné události – podezření na infekční onemocnění v MŠ
 • Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, a to i samostatně, nejen v kombinaci! Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí).
 •  Rodič předává dítě přítomnému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.
 •  V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (v co možná nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijet.
 • U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od dětského lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu, netrpí tedy infekčním onemocněním..
 • Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V případě nejasností, či potřeby komunikace nejlépe sms zprávou nebo e-mailem, v odpoledních hodinách možnost při pobytu na školní zahradě přímo s učitelkou, dodržujte prosím bezpečnostní rozestupy 2 m
 • Dejte dítěti do MŠ označenou prázdnou lahev na pití, při pobytu venku nebudeme používat hrnečky. Láhev budeme průběžně doplňovat.
 • Chtěli bychom uspořádat rozloučení s předškoláky, ale zatím není stanoven přesný termín a bude se konat bez přítomnosti rodičů, kterým bychom dali vědět dopředu.
 • Popovídejte si, prosím, s dětmi o mimořádných opatřeních v mš – předejdete tím případným slzičkám při loučení, absenci hraček, …
 • Úpravy a dodatky jsou možné vzhledem k aktuálním okolnostem, zákonní zástupci budou se změnami seznámeni. Nadále platí i předešlé informace - http://www.mschvojenec.cz/cz/page/41927/uzavreni-ms.html
 • Školné za březen se snižuje na 250,- Kč, přeplatek se odečte z května 125,- Kč a 125,- Kč se odečte z června. Za červen se tedy bude vybírat 375,- Kč. Termín vybírání školného a stravného bude upřesněn při nástupu do MŠ.
 • AKTUÁLNĚ DNE 13.5.2020 SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR SCHVÁLILA, ŽE NA OŠETŘOVNÉ VE VÝŠI 80 % MAJÍ NÁROK Všichni RODIČE, KTEŘÍ Z OBAVY PŘED NÁKAZOU KORONAVIREM ZŮSTANOU S DĚTMI DO KONCE ČERVNA DOMA A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ŠKOLA JIŽ OTEVŘENA.
 • Uzavření během letních prázdnin 6.7. - 23.8.2020
 • Každé dítě je teď automaticky odhlášené!!! 
 • Přijati budou pouze děti, jejichž rodiče je přihlásili vyplněním dotazníku. Pokud byste chtěli dodatečně dítě přihlásit, vyplňte přiložený formulář či zašlete sms. Takto nově přihlášené děti, musí být nahlášeny do úterý večera a budou přijati od následujícího pondělí. Odůvodnění: z hygienických důvodů nemůžeme dělat velké zásoby a zboží se objednává ve středu ráno.

Čestné prohlášení:

http://www.mschvojenec.cz/_data/s_3697/files/file/%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD

Závazná přihláška

Mám zájem o docházku mého dítěte ……………………………………….……. do MŠ

  1.6. – 30.6.                   ano              ne               dopoledne                     celý den

  1.7. –   3.7.                   ano              ne               dopoledne                     celý den

24.8. – 31.8.                   ano              ne               dopoledne                     celý den

 

 • V případě, že dítě zůstane doma odpadá povinnost platit školné.

 • Školné za březen se snižuje na 250,- Kč, přeplatek se odečte z května 125,- Kč a 125,- Kč se odečte z června. Za červen se tedy bude vybírat 375,- Kč. Termín vybírání školného a stravného bude upřesněn při nástupu do MŠ.

 • AKTUÁLNĚ DNE 13.5.2020 SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR SCHVÁLILA, ŽE NA OŠETŘOVNÉ VE VÝŠI 80 % MAJÍ NÁROK VŠICHNi RODIČE KTEŘÍ Z OBAVY PŘED NÁKAZOU KORONAVIREM ZŮSTANOU S DĚTMI DO KONCE ČERVNA DOMA A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE ŠKOLA JIŽ OTEVŘENA.

 • Uzavření během letních prázdnin 6.7. - 23.8.2020

Děkuji za pochopení. Sledujte, prosím, tyto stránky, i facebook, kde se budou objevovat nové informace.

 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz