Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Aktuálně o provozu v době coronaviru | ms-chvojenec

Školka v době koronaviru

Vážení rodiče,

Dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, desinfekce rukou. Děti do třídy předávejte po desinfekci rukou a následném omytí desinfekce mýdlem!!! 

Desinfekce je povinná při každém vstupu do MŠ, TEDY PŘI PŘÍCHODU RÁNO I ODPOLEDNE PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ, MNOHO RODIČŮ TOTO PRAVIDLO NEDODRŽUJE!!! BUĎTE, PROSÍM, OHLEDUPLNÍ A NEZAPOMÍNEJTE NA DESINFEKCI A ROZESTUPY, CHRÁNÍTE NEJEN SEBE, ALE I OSTATNÍ!!!

 

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice, tedy i v naší MŠ !!!

 

Dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.

 

Pro ty, kteří potřebují argument proč nebereme děti s rýmou:

V manuálu z MŠMT je toto stanoveno JAKO ZÁVAZNÉ, to znamená, že se tak postupovat musí!

  • § § Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). § Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

  • příznaky se projeví během dne tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy

  • děti s příznaky infekčního onemocnění – rýma, kašel, pokud nemají potvrzení od lékaře, že nejsou infekční a mohou do kolektivu, musí zůstat po dobu 10 dnů doma (nařízená karanténa), pokud v této době příznaky odezní, mohou se vrátit do kolektivu (slova lékaře). Pokud se jejich stav nelepší, je potřeba navštívit lékaře.

  • Děti, které sami neumí smrkat též do školky nepatří!!!

Sledujte, prosím vládní nařízení v mediích, situace se vyvíjí a horší, přibydou nová opatření.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz