Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Kdy dítě nepatří do školky | ms-chvojenec

Prosím, berte ohledy i na ostatní děti, děkujeme

Věnujte, prosím, pozornost tomuto článku a nechávejte si děti v případě těchto projevů doma, děkujeme.

Metodické opatření pro nařizování karantény a
algoritmů testování - jak má dětský lékař a škola
přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/ školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou
zde popsány i možné projevy respirační nákazy
dětí ve škole. Určeno pro školy a rodiče žáků.

Projevy akutního infekčního onemocnění
1. teplota
a. měříme vždy bezkontaktně, výrobce zpravidla doporučuje na čele
b. při hodnocení vždy nutno uvážit odchylku měření
c. výsledná naměřená hodnota je průměrem nejméně 2 měření
2. kašel
a. je přirozený reflex k ochraně a očistě dýchacích cest
b. může provázet chronická onemocnění, při nichž většinou není hojný, ani záchvatovitý
c. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme zejména situaci, když dítě
zřejmě a často vykašlává nebo je naopak drážděno k častému suchému kašli
3. rýma
a. je častým projevem onemocnění chronických onemocnění (serózní-„vodová“)
b. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme, pokud je hojná sekrece
z nosu vyžadující výrazně častější nosní hygienu nebo pokud se změní hlas dítěte (tzv.
huhňání)

4. chrapot
5. bolesti v krku
6. bolesti hlavy
7. kožní výsev
8. zvracení
9. průjem

10. bolesti břicha
11. bolest svalů a kloubů
12. schvácenost
Další postup po izolaci dítěte z dětského kolektivu (péče o dítě v domácím
prostředí)
1. Mírnou serózní rýmu (dítě se 2x vysmrká) či jedno zakašlání nepovažujeme z odborného
hlediska za důvod k vyřazení z kolektivu. Jednoznačným důvodem je teplota více než 37,5 st.C
i bez dalších projevů onemocnění.
2. Dítě je izolováno v domácím prostředí nejméně po dobu 10 dní od prvních příznaků
onemocnění2
3. Rodiče by měli zajistit, aby pacient omezil sociální kontakty v rodině na nezbytné minimum, u
menších dětí je nezbytné zachovat sociální kontakt s pečující osobou.
4. Léčba je symptomatická (dle příznaků) – klidový režim, dostatek tekutin, čištění nosu a zvýšená
nosní hygiena, podle potřeby léky na snížení teploty, podporující vykašlávání, případně při
dráždivém kašli na tlumení kašle.
5. Na vyšetření v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se doporučuje předem objednat,
či stav nejprve telefonicky konzultovat s lékařem.
6. Většina dětských infektů nevyžaduje vyšetření lékařem, proto se doporučuje návštěva
registrujícího PLDD jen v případě komplikovaného či jinak nezvyklého průběhu.
7. Kontrolní vyšetření po zhojení infektu se obecně nedoporučuje, pokud lékař kontrolu výslovně
nedoporučil a pokud se dítě jeví zdravé.
8. Návrat do kolektivu je možný nejdříve za 10 dní od prvních příznaků onemocnění.

 
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz