ms-chvojenec

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

  • začínáme s novými dětmi od 1.9.2017
  • informativní schůzka s rodiči - 1.9.2017 od 16.00 hod., bez dětí.
  • provozní doba MŠ je od 6.30 - 16.00 hod.
  • školné  - 500 Kč měsíčně
  • celodenní stravné - 38,- Kč se vybírá nově druhé pondělí v měsíci
  • omlouvání a přihlašování dětí je do 7 hodin ráno formou zprávy sms